Demedicaliseren werkt!

‘Ziek is niet ziek, maar minder inzetbaar’
‘ ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze’
‘verzuim is gedrag en gedrag kun je sturen’

Demedicaliseren is de trend en deze ontwikkeling heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een landelijke verzuimdaling naar 4 % verzuim. Demedicaliseren heeft dus zijn kracht bewezen, maar hierbij toch ook een kritische noot. Deze clichés en leuzen, doen namelijk geen recht aan de echte arbeidsongeschikte werknemer.

Het niet-herkennen en niet adequaat begeleiden van zwaardere problematiek in een vroeg stadium is kostbaar. Kosten voor ziektewet, loonsancties en WGA zijn iedereen bekend. Onjuist inzetten of niet-inzetten van een bedrijfsarts en interventies kunnen het verzuim aanzienlijk verlengen.

Als werkgever kunt u veel verzuim zelf begeleiden en het proces sturen. Twijfelt u bij een verzuimcasus of de inzet van een bedrijfsarts wenselijk is, overleg dan even vooraf.

Diensten Verzuimbegeleiding

  • Wij werken vraag gestuurd en u houdt desgewenst de regie in handen met in achtneming van de verplichtingen conform de Wet Verbetering Poortwachter.

  • Spreekuurlocaties te Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda en Middelburg. Bij grote bedrijven is er de mogelijkheid om op locatie van de werkgever spreekuur te houden.

  • Na een spreekuur een heldere analyse en bruikbare adviezen die u diezelfde dag per mail ontvangt.

  • De mogelijkheid om gebruik te maken van een goed beveiligd online verzuimsysteem.

Zoveel werkgevers, zoveel wensen. Wij bieden verschillende mogelijkheden aan:

Ontzorgpakket: Heeft u het druk met ondernemen en geeft u de verzuimbegeleiding liever uit handen, dan is dit pakket iets voor u. Wij begeleiden uw werknemer vanaf de eerste ziektedag tot aan de herstelmelding voor een vast bedrag per werknemer per jaar.

Verrichtingenpakket: Bepaalt u liever zelf wanneer u de bedrijfsarts inschakelt, dan is dit pakket voor u bestemd. U betaalt per verrichting, die u afneemt.

Maatwerk: Heeft u specifieke wensen , dan is een maatwerk pakket iets voor u. Vooraf wordt bepaald welke diensten u wilt afnemen. Het tarief is afhankelijk van uw wensen en het verzuimpercentage.

Neem contact op voor meer informatie en tarieven.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)62 236 60 89
Klik voor email