Een effectief preventiebeleid loont!

Als werkgever wilt u toch ook dat uw werknemers gezond en productief aan het werk zijn en blijven. De investering in preventie van ziekte en aandoeningen van uw menselijk kapitaal verdient u ruimschoots terug. Een effectief preventiebeleid richt zich zowel op het minimaliseren van arbeidsrisco’s als op persoonlijke risico’s. Om risico’s te kunnen beperken, is eerst inzicht nodig met welke risico’s u te maken heeft. Hiervoor zijn er diverse (verplichte) onderzoeken en instrumenten beschikbaar.

De preventieve onderzoeken

De verzuim -en re-integratie diensten

We hebben verschillende onderzoeken om de arbeidsrisico’s in kaart te brengen.

  • RI&E : Het Risico Inventarisatie en Evaluatie onderzoek is sinds 1994 voor bedrijven verplicht.
  • PSA : Een inventariserend onderzoek naar de psycho sociale arbeidsbelasting.
  • Diverse verdiepende onderzoeken gericht op een specifiek deelgebied van veiligheid en gezondheid. Bijvoorbeeld onderzoek naar machine veiligheid, toxische stoffen, geluidsbelasting, ergonomie etc.
  • Preventief spreekuur : Dit spreekuur is bedoeld voor werknemers met werkgerelateerde gezondheidsklachten. Vanaf 1 januari 2017 is de werkgever verplicht dit aan te bieden.
De onderzoeken worden altijd uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeid -en organisatie deskundige en/of ergonoom.

Naast arbeidsrisico’s zijn er ook persoonlijke gezondheidsrisico’s . Een ongezonde levensstijl, ouderdomsziekten en andere persoonsgebonden factoren, kunnen ziekte en verzuim veroorzaken. Een PMO (preventief medisch onderzoek) onderzoekt de gezondheidseffecten van zowel de arbeidsrisico’s als de persoonlijke risico’s. Wilt u weten wat u met een PMO kunt doen, lees meer bij keuringen.

 

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)62 236 60 89
Klik voor email