Keuringen nodig en nuttig!

Keuringen zijn er niet voor niets! Met keuringen beschermen we de veiligheid en gezondheid van werknemers. Sommige keuringen zijn verplicht, zoals bij het uitvoeren van bepaalde functies of bepaalde werkzaamheden. Keuringen, die niet verplicht zijn, zijn wel nuttig. Ze hebben een grote toegevoegde waarde als het gaat om preventie, zoals de aanstellingskeuring en het PMO.

Wij bieden diverse keuringen aan, van PAGO/PMO tot aanstellingskeuringen, verplichte beroepsgerichte keuringen , rijbewijs en taxi keuringen. Kiest u voor ons, dan kiest u voor kwaliteit!

Aanbod Keuringen

  • Aanstellingskeuring : Wilt u weten of u aanstaande werknemer geschikt is voor de functie, laat dan een aanstellingskeuring uitvoeren. Een aanstellingskeuring is slechts mogelijk voor aanvang dienstverband én indien er sprake is van bijzondere functie eisen. De inhoud is afhankelijk van de functie.

  • Functiegerichte keuringen : Bij bepaalde werkzaamheden is een keuring verplicht. Wij verrichten bodemsaneringskeuringen A/B aan en asbestkeuringen.

  • Rijbewijskeuring / taxipas : Voor personen met een groot rijbewijs (C en D) is een medische keuring door een geregistreerde bedrijfsarts verplicht. Zowel voor bedrijven als voor particulieren voeren we deze keuringen uit.

  • PAGO : Meet de gezondheidseffecten als gevolg van risico’s die werknemers lopen als gevolg van arbeid. Het aanbieden van een PAGO is een wettelijke verplichting. (art 18 Arbowet)

  • PMO : Meet naast de gezondheidseffecten als gevolg van arbeidsrisico’s óók de gezondheidseffecten als gevolg van ongezonde leefgewoonten. Uw werknemer krijgt adviezen om zijn gezondheid te verbeteren en de werkgever ontvangt een groepsrapportage. Als werkgever krijgt u een beeld van de gezondheid en werkvermogen van uw werknemers, te vergelijken met cijfers uit de branche of de totale beroepsbevolking.

Met een PMO kunt u als werkgever:
  • Richting geven aan het beleid voor duurzame inzetbaarheid door signalering van verbeterpunten op het gebied van motivatie, prestatie en werkvermogen.

  • Monitoren of beleidsmaatregelen in het kader van preventie op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn effect hebben en bijsturing behoeven. Voldoen aan de wettelijke verplichting die voortkomt uit artikel 18 Arbeidsomstandighedenwet.

Een PAGO en PMO is maatwerk! De inhoud is afhankelijk van de arbeidsrisico’s en uw doelstellingen. Neem contact op voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)62 236 60 89
Klik voor email