Onze Missie

Met onze diensten minimaliseren we verzuim en dragen wij zorg om uw bedrijf, gezond, veilig en productief te houden. Daarnaast richten we ons op het zelfredzaam maken van bedrijven door het geven van voorlichting en trainingen. De diensten zijn grofweg in te delen in verzuim -en reïntegatie diensten en diensten gericht op preventie.

De diensten

De verzuim -en re-integratie diensten

Elk soort verzuim wordt vanuit een breed perspectief benaderd, zodat alle herstel -en reïntegratie belemmerende factoren in kaart worden gebracht.

Daarna volgt gerichte advisering op het gebied van herstel en re-integratie. Er wordt altijd gedacht in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Doordat de bedrijfsarts uw organisatie kent, zijn de reintegratie adviezen duidelijk en toepasbaar binnen uw organisatie.

Er zijn diverse mogelijkheden voor contracten voor zowel MKB als grote ondernemingen. Van volledig ontzorgen tot ondersteunen bij het Eigen Regie model.

We beschikken over een zeer klantvriendelijk online verzuimsysteem dat mogelijkheden biedt als online ziekmelden en digitale verzuimoverzichten.

Bij preventieve diensten gaat het om het minimaliseren van de arbeidsrisico’s (bijvoorbeeld d.m.v. een RI&E , PSA -onderzoek) en persoonlijke gezondheidsrisico’s (bijvoorbeeld een PMO, aanstellingskeuringen en preventief spreekuur). Lees verder bij preventie en keuringen.

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)62 236 60 89
Klik voor email